Ekspedisiya xəbərləri

AMEA Zoologiya İnstitutunun Tətbiqi Zoologiya Mərkəzinin əməkdaşları Gülnar Qəhrəmanova və İlhamə Səfərova
AMEA Zoologiya İnstitutunun Quru onurğalıları laboratoriyasının böyük elmi işçisi Tahir Kərimov Varvara
Bu ilin sentyabr- oktyabr aylarında AMEA Zoologiya İnstitutunun Parazitologiya laboratoriyasının əməkdaşları
AMEA Zoologiya İnstitutunun Tətbiqi Zoologiya Mərkəzinin kiçik elmi işçisi Rəfiqə Əliyeva oktyabrın 16–28-də
AMEA Zoologiya İnstitutununTətbiqi Zoologiya Mərkəzi sitrus bitkilərinin ziyanvericilərinin tədqiqi
Hidrobiologiya laboratoriyasının əməkdaşları, aparıcı elmi işçi, b.ü.f.d. Namiq Mustafayev
AMEA Zoologiya İnstitutunda meyvə ağaclarına və bəzək bitkilərinə zərər vuran zərərvericiləri müəyyənləşdirilib
Quru onurğalıları laboratoriyasının elmi işçisi Sevinc Rəcəbova 16-23 avqust tarixlərində
AMEA Zoologiya İnstitutu Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edən Könül Tağıyeva
V.N.Karazina adına Xarkov Dövlət Universitetinin Zoologiya və heyvan ekologiyası kafedrasının professoru Sergey Utevski