Məqalələr

İnsanlar ətraf mühiti qiymətləndirən zaman, ona ilk növbədə özü üçün hansı məna kəsb etdiyi nöqteyi nəzərindən yanaşırlar. Məhz bu səbəbdən